شروع کار وب سایت

این دامنه را سالها پیش برای استفاده خانوادگی ثبت کرده بودم ولی راه اندازی آن ممکن نشده بود. اولین قدم تخصیص ایمیل به تمام کسانی که نام خانوادگی شان نادرپور است میباشد. از هر ایده و پیشنهادی هم استقبال میکنم. Read more →